Stavba drevených domov

Stavba domu z dreva na závitových pilótoch

Dom z drevaV dnešnej dobe je stavba rodinného domu finančne nákladnou záležitosťou a to nielen z hľadiska stavebných prác a materiálu, ale tiež z hľadiska kúpy pozemku. Nezriedka sa stáva, že cena pozemku sa veľmi blíži cene samotnej stavby.

Čoraz populárnejšie domy z dreva majú špecifikum v tom, že by mali byť postavené nie v zástavbe na maličkom pozemku, ale práve naopak. Mali by tvoriť súčasť prírody, pretože eko materiál, používaný na domy z dreva by mal patriť do prírody a nie do betónovej džungle. Ako však získať finančne výhodný pozemok, na ktorom bude možné dom z dreva postaviť?

V súčasnosti sú častokrát vybudované inžinierske siete aj na miestach, kde by ste to nepredpokladali. Ceny pozemkov sa neodvíjajú len od ich lukratívnosti, ale aj od samotného terénu. Ak je veľmi členitý s nemožnosťou úprav na vytvorenie základov v rovine, bude táto cena oveľa nižšia, ako u pozemkov v rovinnom teréne s pevnou podkladovou doskou a podobne.

Ak hľadáte firmu pre zhotovenie rodinného domu z dreva, vyberte si niektorú z katalógu firiem na Stavebnik.sk vo vašom okolí a to v sekcii Drevodomy . Vybratým firmám môžete cez systém zasielania dopytov zaslať žiadosť o vypracovanie cenovej ponuky stavebných prác.

PilótyNávrat stavebných technológií k využívaniu postupov, ktoré tu už dávno boli priniesol inovovaný spôsob výstavby v extrémnych terénoch pomocou budovania základov na závitových pilótoch.

Je to ideálne riešenie práve pre domy z dreva, ktoré sú oproti murovaným oveľa ľahšie a môžu sa stavať aj v teréne, kde by bolo obtiažne postaviť klasický dom. Domy z dreva je tak možné stavať aj na piesčitých, ílovitých či rašelinových pôdach s pomerne veľkou vlhkosťou. Pilótové základy sú nielen lacnejšie oproti betónovým, ale skracujú tiež čas na prípravu a výstavbu základov dreveného domu. Prakticky máme za jeden deň prácu hotovú.

Pilóty nie sú v stavebníctve neznámym pojmom. Rozdeľujeme ich na betónové, oceľové, oceľobetónové alebo drevené. Na stavby domov z dreva sa v súčasnosti využívajú hlavne kovové. Ide o antikorózne ošetrené oceľové rúry so špecifickými závitmi podľa druhu pôdy a ich použitia.

Ďalej sa delia na pilóty zo zváranej zliatiny a kombinované. Ich priemer je pomerný nosnosti celej konštrukcie a musí byť presne vypočítaný vzhľadom k jednotlivým typom domov z dreva. Montáž pilótov vyžaduje odbornú spoluprácu renomovanej firmy. Podstatný je tiež geologický prieskum pôdy. Základové pilóty domov z dreva je možné naskrutkovať do akejkoľvek hĺbky s výnimkou predpokladanej prekážky vo forme žulovej vrstvy, alebo čadiča. Preto musí byť geologický prieskum vykonaný dôkladne a precízne.

Prierez pilótuNa Slovensku sú vypracované inžinierskogeologické mapy, ktoré podrobnejšie znázorňujú všetky dôležité zložky prírodného prostredia konkrétneho územia, napríklad geodynamické javy (seizmicitu, svahové pohyby, krasové procesy, erózie, spraše a podobne), a s tým spojenú rizikovosť územia. Na stavebnom úrade by mali byť tieto mapy k dispozícii.

Na základe nich by vás mal úradník na stavebnom úrade upozorniť na skutočnosť, že ide o problematickú zónu a že by bolo vhodné obrátiť sa na odborníkov. Ak si myslíte, že geologický prieskum podložia pri stavbe domu z dreva obsahuje obrovské množstvo úkonov, ktoré nie sú práve finančne výhodné a počas ktorých sa budú pohybovať po pozemku ťažké mechanizmy, mýlite sa.

Pre stavby menšieho charakteru, ako sú rodinné domy z dreva, ale tiež ostatné rodinné domy, existujú  finančne aj technicky menej nenáročné metódy, ktorých výsledky pomôžu pri projektovaní jednotlivých konštrukcií. Ručné a vreckové prístroje, napríklad malá sonda, ktorá sa dá kladivom zahĺbiť dva alebo tri metre je  ideálna na stavby malého rozsahu, kam rodinné domy z dreva na nerovnom teréne určite patria  a rozhodne to nie je finančne náročný spôsob zisťovania zloženia podložia.

Po prieskumných a vymeriavacích úkonoch môžeme pristúpiť k inštalácií pilótov, tvoriacich základovú konštrukciu domu z dreva. Táto práca môže byť pritom vykonávaná v každom ročnom období. K nesporným výhodám patrí, že počas inštalácie pilótov sa tieto jednoducho naskrutkujú do nepripravených zemí, takže krajina zostáva nedotknutá a nevzniká žiaden stavebný odpad.

Pre extrémne slabé pôdy, prípadne veľmi vlhké platí, že pilót sa naskrutkuje až do miest s udržateľnou pôdnou štruktúrou a k nej sa pomocou systému závitov bezpečne pripojí. Variabilnosť výroby pilótov zaručuje, že aj napriek rôznym terénnym nerovnostiam či stavbe domu z dreva priamo vo svahu bude každý z pilótov bezpečne osadený v presnej výške nad terénom v rovine založenia stavby domu z dreva. Pre stavby domov z dreva sa odporúča priemer pilótov nie menší, ako 9cm, no najbežnejšie sa používa priemer 10 – 14 cm.

Dom z dreva na pilótochAký stabilný bude dom z dreva, postavený na pilótoch? Môžete byť bez obáv. Táto stavebná technológia zaručuje vysokú stabilitu základov v každom druhu pôdy vrátane fyzikálnych javov, ktoré vznikajú napríklad pri zamŕzaní a rozmŕzaní pôdy. Systém závitových nožov je navrhnutý tak, aby počas skrutkovania nenarúšal kompaktnosť pôdy. Je to systém priam stvorený pre moderné stavby domov z dreva.

Odpadáva budovanie betónových základov pomocou ťažkých strojov, výkop zeminy a jej odvoz a množstvo finančne náročných činností. Takýto druh založenia domu z dreva má schopnosť znášať obrovské preťaženie a jeho inštalácia zaberie naozaj len jeden deň – konštrukcia je pripravená okamžite znášať zaťaženie počas výstavby domu z dreva. A to je veľké plus.

Zaujať by vás mohol tiež článok Montované nízkoenergetické domy

 

Foto: myhome.ru, teos.org.ru
(i.n.)