Ako správne montovať dvere v domoch z dreva?

Montáž dverí v domoch z dreva

Montáž dverí v drevenom domeJe jasné, že každý dom musí mať vstupné dvere, ktoré budú plnom rozsahu funkčné, nielen, čo sa týka otvárania a zatvárania, ale tiež ochrany majetku pred odcudzením. Stavba domv z dreva má v súvislosti s montážou vchodových dverí niektoré špecifiká, o ktorých by sme mali vedieť.

Drevo slúžilo od staroveku k výstavbe rodinných domov a bolo považované za najlacnejší materiál k tejto činnosti. Z toho dôvodu bolo bežným pravidlom, že sa steny domov z dreva najprv vyrobili ako jednoliate bez stavebných otvorov a diery pre okná a dvere sa do nich dodatočne vyrezali.

V modernej dobe sa výstavba rodinných domov z dreva uberá ekonomickejším aj ekologickejším smerom s cieľom chrániť prírodu a minimalizovať odpad pri drevostavbách. Spôsob výroby jednotlivých komponentov stien spočíva v presnom rezaní dreva (brvien, guľatiny) tak, aby stavebné otvory už nebolo nutné čo sa rozmerov týka zvlášť upravovať. Zásady správnej montáže dverí (hlavne vchodových) do domu z dreva nie sú závislé od druhu materiálu, z ktorého je takýto dom vyrobený ale skôr od fyzikálnych vlastností dreva.

Montáž dverí v domoch z dreva alebo zo stavebného reziva je úplne totožná.

 

Dvere v drevených domochPravidlo č.1: Dverné jednotky môžu byť namontované v takomto type domu minimálne po uplynutí doby 6 mesiacov od skompletizovania stien a finálnej montáže strešnej konštrukcie a strešnej krytiny domu z dreva. Táto doba musí byť bezpodmienečne splnená.

Drevo, ako stavebný materiál, totiž „pracuje“. V priebehu prvého roka života domu z dreva dochádza k fyzikálnym javom, špecifickým pre tento druh stavebného materiálu. Dochádza k zmenšeniu maximálnych hodnôt všetkých možných špecifikácií konštrukcie domu, pri ktorých záleží hlavne na úrovni vlhkosti dreva, použitého v konštrukcií. Je pravdou, že obdobie zmršťovania drevenej hmoty môže trvať až 6 rokov, no rozhodujúci je prvý polrok. Navyše na konštrukciu domu z dreva vplýva aj životné prostredie a meteorologické podmienky počas celého roka. Preto  montáž dverí prebieha v zvláštnom procese.

Chystáte sa stavať, vyberte si niektorú z firiem vo vašom okolí na stavebnom portáli www.stavebnik.sk. Na tomto poráli môžete stavebným firmám odoslať dopyt na stavebné práce a vyžiadať si tak vypracovanie cenovej ponuky.

Špeciálna technológia montáže dverí v domoch z dreva pomáha vyhnúť sa rôznym nepríjemnostiam, vyplývajúcich z fyzikálnych vlastností drevenej hmoty (zasekávanie dverí či ich zablokovanie vplyvom práce materiálu stien a pod.).

Pravidlo č.2: Nakoľko je potrebné byť maximálne presní počas montáže dverí domu z dreva, je nutné, aby tento technologický zákrok robila firma na to špecializovaná (zvyčajne staviteľ domu z dreva). Krútiace a ohýbacie sily v dreve sú totiž dostatočne silné, aby nesprávne namontované dvere zdeformovali aj s rámom. Keďže akákoľvek odchýlka od presne stanovenej technológie montáže dverí na stavbu domu z dreva by znamenala skrátenie ich životnosti, prezradíme vám pár faktov, ktoré sú doslova povinnou jazdou pri montáži dverí. Pozornému čitateľovi je už v týchto chvíľach zrejmé, že sa rám dverí musí osadiť „na voľno“. V praxi to znamená, že musí byť prísne dodržaná medzera medzi zárubňou a stavebným otvorom v stene domu z dreva.

Brvná, ktoré vytvárajú stavebný otvor pre dvere sú zrezané do tvaru D (resp. obráteného U) a v ich strede býva často vyfrézovaná drážka pre tenké drevené profily, ktoré sa v drážke môžu voľne pohybovať. Hovorí sa im tiež tŕne.  Medzera medzi vrchnou časťou zárubne býva nezriedka až 10 cm a rovnako je to aj po jej obvodových stranách. Spodná časť rámu (prah) je jedinou časťou, ktorá je pri montáži dverí do domu z dreva inštalovaná na pevno. Dôležitou časťou technológie je fakt, ktorý by pri montáži takýchto dverí určite využili a tým je osadenie rámu do montážnej peny.

Pozor! Tento postup je zlý. Montážna pena v žiadnom prípade. Priestor pre zmršťovanie musí byť vyplnený mäkkým materiálom, ktorý je tepelne izolačný (napr. minerálna vlna). Len vtedy bude táto výplň pracovať spolu so zmršťovaním brvien tak, aby nedošlo k deformácií a poškodeniu konštrukcie dverí domu z dreva.  Rovnaký postup montáže dverí býva volený aj pri zárubni z kovu, aj keď by sa zdalo, že kov je dostatočne pevný, aby naň mali vplyv fyzikálne faktory drevnej hmoty steny počas „sadania“ domu z dreva, či skrúcania materiálu.

Prečítajte si tiež ďalší článok o domoch Slamené domy - pre a proti

Foto: srubnbrus.com, saw-wood.ru
(i.n.)