Výber a stavba moderného rodinného domu

logo Stavebnik.skModerné rodinné domy z pohľadu
energetickej certifikácie


Moderný rodinný domS pojmom energetická certifikácia sa v súčasnosti nestretávame len u elektrospotrebičov, ale tiež pri stavbách. Je to pochopiteľné, pretože racionálno – úsporné využívanie prírodných zdrojov spojené s požiadavkami na ochranu životného prostredia sú dnes prioritami, ktoré sa dotýkajú každého. A k chceme, aby náš nový rodinný dom bol naozaj moderný, nesmieme sa zaoberať len jeho dizajnom, ale aj tým, koľko energie nám v nasledujúcich rokoch spotrebuje.
Čo je energetická certifikácia?


Poznáme ju všetci. Kupujeme napríklad elektrický bojler na ohrev vody. Vyberáme si podľa litráže, veľkosti, účinnosti a samozrejme, že nám pritom padne pohľad na veľký štítok s farebnými pásikmi, ktoré označujú energetickú triedu tohto elektrospotrebiča. Ak by sme údaj o energetickej certifikácií nebrali do úvahy, mohlo by sa stať, že bojler síce kúpime za lacný peniaz, no v skutočnosti ho už priebehu roka preplatíme kvôli tomu, že nám spotrebuje oveľa viac energie, ako drahší, no energeticky výhodnejší model. Presne tak je to aj pri moderných rodinných domoch. Ak nechceme platiť vysoké účty v budúcnosti, musíme do nich investovať už pri samotnej výstavbe.

Či ste sa už rozhodli nechať si postaviť rodinný dom firme alebo budete stavať svojpomocne, vyberte si firmy i dodávateľov zo zoznamu stavebných firiem na portáli Stavebnik.sk - v sekcii Realizácia stavieb, Murované domy alebo Stavebné práce, zakladanie stavby

Prostredníctvom systému Zadaj dopyt môžete zaslať žiadosť o cenovú ponuku naraz viacerým vybraným firmám.
 


Nízkoenergetické domy

Moderný rodinný dom s nálepkou „nízkoenergetický“ je známy už viac, ako 4 desaťročia a v súčasnosti patrí k najobľúbenejším, čo sa týka celkového objemu výstavby moderných rodinných domov. Prečo má názov nízkoenergetický? Pretože je postavený podľa vyšších štandardov ako sú normy STN NED a EN – to znamená, že na výrobu tepla, ohrev vody a častokrát aj na výrobu elektrickej energie využíva aj iné zariadenie, ako napríklad kotol. V praxi to znamená, že súčasťou týchto moderných rodinných domov bývajú solárne panely na ohrev vody, fotovoltaické články na výrobu elektriny, trojsklá s pridanou tepelnoizolačnou hodnotou, tepelné čerpadlo na vykurovanie, rekuperačná vzduchová jednotka a podobne. Dôležitý je aj spôsob orientácie domu podľa svetových strán, aby sa čím najvhodnejšie využili zisky tepla s priamych slnečných lúčov a na druhej strane sa zamedzilo stratám na severnej strane.


Pasívne domy

Energetická certifikácia moderných rodinných domovModerný pasívny dom v sebe zahŕňa celú škálu technológií, ktoré ho robia doslova sebestačným čo sa týka vykurovania. Zjednodušene povedané – väčšiu časť potreby tepla čerpajú z vnútorných tepelných zdrojov (slnečného žiarenia, zemského vnútra). V porovnaní s konvenčnou stavbou je energetická náročnosť  pasívnych moderných rodinných domov o 90% nižšia.


K tomu, aby boli tieto požiadavky splnené, musí mať dom vzduchotesný obal s dostačujúcou tepelnou izoláciou, systém zabezpečujúci pravidelnú výmenu vzduchu a jeho ohrev s konštrukciou stavby bez tepelných mostov a samozrejme okná s tepelnoizolačnými sklami. V takýchto moderných rodinných domoch dosiahnu užívatelia vnútornú príjemnú teplotu v zime aj lete bez klimatizácie a bežného vykurovacieho systému, krbov či krbových kachlí len pomocou pasívne získaného tepla zo slnečného žiarenia a doplnkového kúrenia.


Aktívne domy

Bez akéhokoľvek nadsadenia ich môžeme nazvať modernými rodinnými domami tretieho tisícročia. Jednoznačný dôvod, prečo sa čoraz viac ľudí pre ne rozhoduje je minimálna závislosť. Vo vyspelých spoločnostiach si to uvedomili nielen ľudia – stavbári, ale aj vlády tej-ktorej krajiny, ktoré poskytujú  bežným občanom na výstavbu takýchto moderných rodinných domov rôzne druhy zaujímavých dotácií. V čom tkvie tajomstvo „aktívnosti“? V inteligentnom systéme riadenia, ktorý kontroluje a bez akéhokoľvek ľudského pričinenia, teda plnoautomaticky, riadi kúrenie, chladenie, výmenu čerstvého vzduchu, zabezpečovací systém, osvetlenie, ale aj spúšťanie žalúzií a ich zdvíhanie podľa potreby denného osvetlenia v jednotlivých miestnostiach. A samozrejme, mnoho iných funkcií tohto systému výrazne prispieva k pocitu sebestačnosti a nezávislosti čo sa energií týka.

Výrazným plusom takéhoto moderného rodinného domu je to, že sa správa doslova, ako člen rodiny a tým, že automaticky riadi prevádzku samého seba vám ušetrí nielen peniaze, ale aj čas. Pritom sa nestáva vašim pánom, pretože automatické nastavenia a údaje v riadení môžete kedykoľvek prestaviť na takzvanom riadiacom paneli a dokonca ak ste mimo vaše obydlie, môžete to urobiť pomocou internetu cez mobilnú aplikáciu, alebo počítač. Aktívny moderný rodinný dom sa okrem svojho interiéru postará aj o okolie. Napríklad tým, že pomocou prepojenia so závlahovým systémom sa postará o vašu záhradku a trávnik.  Pri neustálom raste cien za energie a vlastne cien všeobecne, je otázka sebestačnosti  so svojím vlastným bývaním snom všetkých ľudí. Aktívny rodinný dom je teda naozaj obydlím budúcnosti.

Prečítajte si aj ďalšie zaujímavosti z oblasti projektovania a výstavby rodinných domov v rubrike Domy a byty na www.stavebnik.sk


Foto: fopple.com,
(i.n.)